Ако не можеш да победиш, расплачи се

Еве, научниците тестирале дали луѓето кои заплакуваат во преговорите имаат поголеми шанси да го добијат тоа што го сакаат. Тие откриле дека солзите функционираат на тој начин што другото лице сочувствува со вас, но само под одредени услови – на пример, ако плачењето се перцепира како помала моќ, или ако другата личност очекува плачливи преговори од партнерот во иднина.

Плачете и ќе добиете повеќе: Кога и зошто изразувањето на тагата е ефективно во преговорите

„Иако неодамна некои истражувања го анализираа акумулирањето на емоционалните експресии во преговорите, има многу малку истражувања за тоа дали изразувањето на тага би можело да има некаков ефект во преговорите. Хипотезата е дека плачењето може да ја зацврсти вашата позиција во преговорите. Три експерименти ја тестирале хипотезата со испитување на конкретни преговори лице-в лице. Во сите 3 експерименти, учесниците признале дека чувствуваат грижа во одредени социјални ситуации, имено (а) кога примачот го согледува плачењето како знак на немоќ (експеримент 1), (б) кога примачот ја предвидува идната интеракција (експеримент 1), (в) кога примачот го толкува односот како автентичен и природен (експеримент 2) или (г) кога примачот верува дека е несоодветно да се обвинуваат другите (експеримент 3). Сите 3 експерименти покажале дека позитивниот ефект од плачењето е со посредство на поголема грижа на примачите кон другите.

Овие наоди се проширување на претходните истражувања за емоционалните експресии во преговорите со нагласување на различни психолошки механизми. 

Поддржете ја нашата работа:
Ви благодариме за секоја ваша поддршка и донација