Дали да се тужи државата за климатските промени?

Моментално, Холандија е на пат да ги намали емисиите за 17% до 2020 година.

Кокс сметал дека претходните политики за климатските промени се „опасно занемарени“ од страна на владата, повикувајќи се на нејзините меѓународни обврски и надлежности да ги заштити граѓаните од опасностите од глобалното затоплување. Ова е првиот случај каде судот го утврдил минималното ниво на намалување на емисиите на стакленички гасови за една развиена држава.

Кокс се надева дека ова ќе ги поттикне активистите во други земји да преземат слични правни мерки. Во моментов, слични судски постапки се во тек во Белгија.

Некои еколози сметаат дека судовите се клучни за да ги принудат развиените земји да ја намалат емисијата на стакленички гасови.

Поддржете ја нашата работа: