Манипулација на гените со светлина

Од 2013 година, научниците ја користат методата наречена „CRISPR/Cas9“ за манипулација на гените, со која се интервенира на специфично место во геномот. Со ова се врши пресекување на генот, модификација на неговата функција или се овозможува посакуваната мутација.

Во пракса, методата „CRISPR“ им овозможила на истражувачите да третираат цистична фиброза и српеста анемија, да создаваат животни во лабораториски услови кои имитираат човечки болести и да создадат сорти од жито кои се отпорни на прашкаста мувла.

Професорот Александер Дејтерс и неговите колеги од Универзитетот во Питсбург, преку серија од експерименти откриле лизински остаток (лизин е амино киселина), во „Cas9“ која може да биде заменет со аналог кој се активира со светло.  

Со својот пристап, научиците генерирале „Cas9“ протеин кој е функционално неактивен (како да се наоѓа во кафез) се додека кафезот не се отстрани кога ќе се изложи на светлина. Со тоа се активира ензимот, со што се активира и уредувањето на генот.


„Со оваа метода луѓето ќе можат да вршат модификација на гените во клетките, со многу попрецизна контрола на  времето и локацијата каде ќе се изврши манипулацијата на гените од било кога порано. Ваквата прецизна контрола ќе овозможи да се елиминираат несаканите ефекти“ – вели професорот Дејтерс.

Истражувањето беше објавено во списанието „Journal of the American Chemical Society“.

Поддржете ја нашата работа: