Неверојатната физика позади квантната левитација (ВИДЕО)

Квантна левитација е процес при кој научниците ги користат особините на квантната физика за да левитираат некој објект (конкретно суперспроводник) над извор на магнетно поле.

Ова функционира со помош на т.н. Мајснеров ефект кој се случува кога суперспроводникот со висока температура значително ќе се олади при што магнетните полиња повеќе не можат да поминуваат низ него, па така поминуваат околу него. Тогаш, суперспроводникот е магнетизиран и кога под него ќе се постави магнет со истиот пол, тој започнува да левитира.

https://vimeo.com/152975245

Поддржете ја нашата работа: